algemene info navigatie

Wijkraad Oost levert een bijdrage aan het verder verbeteren van het woon- leef- en werkklimaat in Utrecht Oost o.a. door het geven van adviezen aan B & W.
 

Wijkvergadering: woensdag 9 mei 2018.

Komende woensdag 9 mei 2018 in de openbare vergadering van Wijkraad Oost; Verkeersrapport Studie Oostpoort. Dirk-Jan Hoekstra (verkeersdeskundige voor o.a. Oost) geeft uitleg over het rapport en welke effecten dit heeft op Oost. En de Wijkopgave 2018/2019. De Wijkopgave geeft een beeld van Oost en de opgave voor Oost . Klikt deze link voor de agenda en […]

Lees verder...
Bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan voor Utrecht Oost is een groot deel van de wijk aangemerkt als beschermd stadsgezicht, maar een aantal kleine gebieden is uitgezonderd. Op een aantal huizen binnen deze gebieden, zoals op woonhuizen in de nabijheid van het Van Alphenplein, zijn dak opbouwen geplaatst. De Wijkraad heeft in mei 2017 geadviseerd dit niet langer toe te staan.

Reactie op ons advies over dakopbouwen in beschermd stadsgezicht Oost

Bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan voor Utrecht Oost is een groot deel van de wijk aangemerkt als beschermd stadsgezicht, maar een aantal kleine gebieden is uitgezonderd. Op een aantal huizen binnen deze gebieden, zoals op woonhuizen in de nabijheid van het Van Alphenplein, zijn dak opbouwen geplaatst. De Wijkraad heeft in mei 2017 […]

Lees verder...
oudwijkerdwars

Wijkraad adviseert herinrichting Ouwijkerdwarsstraat

In het voorjaar van 2019 wordt de riolering van de Oudwijkerdwarsstraat vernieuwd. De Wijkraad adviseert gebruik te maken van deze werkzaamheden aan de riolering en voldoende budget ter beschikking te stellen om van de Oudwijkerdwarsstraat een leefbare en veilige straat te maken met een duidelijk herkenbare 30 km inrichting.

Lees verder...

Agenda vergadering 11 april 2018

Wijkraad Oost vergadert woensdag 11 april 2018 over o.a. het cultureel centrum Podium Oost en de plannen voor Kantorenpark Rijnsweerd. Ook wordt een advies om de herinrichting van de Oudwijkerdwarsstraat te ondersteunen besproken. De agenda en notulen treft u hier aan. De vergadering is openbaar, na afloop is iedereen welkom een drankje te drinken. Tot […]

Lees verder...
Woensdag 14 maart komt de wijkraad weer bijeen. Gebruikelijke tijd en plaats: Wijkbureau aan de F.C. Dondersstraat om 20.00 uur. Leo de Winter, student aan het University College komt ons informeren over het ontstaan, de doelstellingen van het UCU en het leven op de campus. Het UCU wil graag meer contact met de wijk en de bewoners. Hij deelt zijn ideeën daarover met ons en rekent op suggesties van onze kant.

woensdag 14 maart: wijkraadvergadering

Woensdag 14 maart komt de wijkraad weer bijeen. Gebruikelijke tijd en plaats: Wijkbureau aan de F.C. Dondersstraat om 20.00 uur. Leo de Winter, student aan het University College komt ons informeren over het ontstaan, de doelstellingen van het UCU en het leven op de campus. Het UCU wil graag meer contact met de wijk en […]

Lees verder...

Wijkvergadering: woensdag 14 februari

De volgende vergadering van de Wijkraad Oost is op woensdag 14 februari 2018 om 20:00. Op de agenda oa: Uitbreiding beschermd stadsgezicht in Utrecht Oost en het Rapport van de rekenkamer over langer zelfstandig thuiswonen van ouderen met een beperking. De agenda en notulen vindt u hier. De openbare vergadering vindt plaats in het Wijkbureau Oost, F.C. Donderstraat […]

Lees verder...

Jaarverslag Wijkraad Oost 2017

Het Jaarverslag Wijkraad Oost 2017 staat online. In 2017 is de gang ingezet om met attractieve onderwerpen vroegtijdig de link tussen wijkbewoners en het wijkbureau tot stand te brengen. Daarnaast zijn nieuwe leden toegetreden, wordt de tribune beter bezet en is samen met bewoners het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost opgericht. De Wijkraad constateert bij de verschillende […]

Lees verder...
Wijkvergadering: woensdag 10 januari 2018.

Wijkvergadering: woensdag 10 januari 2018.

Op woensdag 10 januari 2018 vindt de eerste Wijkraadvergadering van het nieuwe jaar plaats. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: De gebiedsmanager van de gemeente Karin Sam Sin geeft een toelichting over haar taken en bevoegdheden bij de vele ophanden zijnde bouwprojecten in Oost. Tevens wordt de Wijkopgave 2018 en Wijkpeiling 2017 […]

Lees verder...