wijkbureau

 

De wijkraad vergadert minimaal één keer per maand en wel op de tweede woensdagavond van de maand.

U bent natuurlijk welkom de vergadering bij te wonen en mee te praten De vergadering vindt op het wijkbureau in de F.C. Dondersstraat 1 plaats, Hij begint om 8 uur en eindigt tussen tien en elf uur. Vaak beginnen we onze vergaderingen met een presentatie over een actueel onderwerp. We nodigen daarvoor gasten uit. Voorbeelden zijn De fietsersbond over veilige fietsroutes,  GG & GD over de volksgezondheidsmonitor,  of ambtenaren die ons informeren over verkeer in Oost of de ontwikkelingen rond de A27. Maar ook nodigen wij bijvoorbeeld de wijkagent uit.

Ook bewoners(groepen) kunnen via een presentatie aandacht vragen voor een probleem. Recente voorbeelden hiervan zijn presentaties over Podium Oost en de plannen over een crematorium op Kovelswade.

Zowel agenda als bijlagen publiceren wij ongeveer een week van te voren op onze site. Via twitter kunt u zich op de hoogte laten houden van de plaats en het tijdstip.