Wie zitten er in de wijkraad?

Een wijkraad bestaat uit maximaal 25 leden. We hebben momenteel vier vacatures. Neem contact met ons op als u belangstelling hebt en meer informatie wilt.

Bestuur: Remmelt Veen (voorzitter)  Ger Offringa (secretaris)  Wam van den Akker (penningmeester)

Leden: Akke Bink, Caroline Brons, Gerard Cats, Hanneke van Eewijk, Ivo Hindriks, Willem Knoop, Frieke Kupers, Gerard Kuys, Linda Munoz Chandia, Jeanne Mulder, Harry Slot, Lian Staal, Christa Tydeman, Anton Verbunt, Joan Vermeulen, Nils Warsen, Jan Willem van Wijngaarden, Sonja Willems.