singelAlle bewoners van Utrecht Oost kunnen lid worden van de Wijkraad. Wel moet u minimaal 16 jaar oud zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben of  in ieder geval een verblijfsvergunning. U meldt zich aan bij de secretaris of een ander lid van het bestuur en u krijgt dan een uitnodiging voor de eerstkomende vergadering. Op de vergaderingen heeft u dan spreekrecht, maar nog geen stemrecht. Als een aspirant-lid drie keer in een half jaar een vergadering heeft bijgewoond, verwelkomen we hem/haar als nieuw lid.

We streven naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de wijk, zowel naar subwijk als naar leeftijd.

(U kunt natuurlijk ook gewoon een keer een vergadering bijwonen)

Hier vindt u verdere informatie over hoe een wijkraad werkt en wat er van een wijkraad wordt verwacht.