Nieuws

U bent hier: :/Nieuws

Al het nieuws van Wijkraad Oost.

december 2018

woensdag 12 dec: bijeenkomst wijkraad Oost

2018-12-09T11:19:43+00:00 9 december 2018|

Het Utrecht Science park (voorheen Uithof) heeft grootst plannen voor haar ontwikkeling. Deze zijn vastgelegd in het ambitiedocument dat de basis vormt voor de nieuwe omgevingsvisie. Marijke Weustink is manager gebiedsontwikkeling bij de Universiteit Utrecht en neemt de wijkraad en de overige aanwezigen mee in de totstandkoming van het ambitiedocument. Daarna de presentatie van de uitkomsten van de wijkpeiling door onderzoeksbureau Labyrinth naar de kwaliteit van het ondernemersklimaat

november 2018

wo 21 nov: Denk mee over de groengebieden in oost!

2018-11-12T10:02:13+00:00 12 november 2018|

'Groen leeft in Oost!' Het aantal organisaties dat zich inzet voor een groenere leefomgeving is groeiende. Dit varieert van grote bekende parken tot zelfbeheer groepen in het buurtgroen. Met elkaar maken we een groen netwerk voor de wijk, iedere schakel is belangrijk! Graag nodigen wij u uit om mee te discussiëren over al deze groengebieden en de kansrijke ecologische verbindingen. Komt u ook? Groen Oost Ecologische verbindingen in Utrecht-Oost

oktober 2018

10 oktober: Bijpraten over de Maliebaan, Buurtteam Oost en een advies in voorbereiding

2018-10-03T18:16:17+00:00 3 oktober 2018|

10 oktober komen we weer bij elkaar. (wijkbureau 20.00 uur) Op de agenda een presentatie van Marieke Fleer, de nieuwe projectmanager van de inrichting van de Maliebaan. Wat gaat er wanneer gebeuren? Wat vindt de Wijkraad van de vier voorgestelde varianten. Daarna presenteert het Buurtteam Oost zich. Verder op de agenda: Wanneer huizen gesplitst worden is er een leefbaarheidstoets nodig, wanneer er een transformatie van b.v. een schoolgebouw naar appartementen is, is dat vreemd genoeg niet nodig.

september 2018

Advies datagebruik en data privacy in Utrecht – sept 2018

2018-09-16T11:33:17+00:00 16 september 2018|

De wijkraad maakt zich zorgen over de manier en de schaal waarop particulieren en projecten voor publiek-private samenwerking in de openbare ruimte digitale persoonsgegevens verzamelen. Wij vragen B&W o.a. om meer duidelijkheid te geven over de camerabewaking (zie een bijgevoegde lijst met alle ons bekende camera's) en een stadsgesprek te starten.

De vakantie is voorbij: wo 12 september vergaderen we weer

2018-09-11T13:15:46+00:00 5 september 2018|

Woensdag 12 september om acht uur is de volgende vergadering van Wijkraad Oost. Karin Sam Sin , de ruimtelijk regisseur, zal een overzicht geven van de stand van zaken van een aantal bouwprojecten, zoals Tolsteegsingel 2A, Pieter Baancentrum en De kwekerij, het voormalige KPN terrein. Sietske van Dijk presenteert de voortgang en de resultaten van de buurtaanpak in Sterrenwijk en de Wijkraad bespreekt een concept-advies van de commissie Kennis over het omgaan met openbare data in Utrecht in het algemeen en Oost in het bijzonder. Wat vinden wij acceptabel, wat wordt er bewaard en hoe lang? Door wie gebeurt het enz.