Woensdag 10 mei komen we weer bijeen. Twee presentaties dit keer:
Kadernota openbare ruimte
De kadernota openbare ruimte geeft inzicht in de inrichting (straatmeubilair, palen etc.) van de stad onder en boven de grond. Marianne Lensink van de gemeente Utrecht komt uitleggen hoe keuzes gemaakt worden en wat mogelijkheden zijn.
Vorig jaar is de Tolsteegsingel en een deel van de Maliesingel heringericht. Bewoners hebben onder de bewoners een enquête gehouden en de gemeente onder de gebruikers. Marijn Kik presenteert deze resultaten, Erik van de Maarel die van de bewoners.
De volledige agenda en de notulen van de vorige kunt u hier lezen.
U bent welkom, zoals altijd.