10 oktober komen we weer bij elkaar. (wijkbureau 20.00 uur) Op de agenda een presentatie van Marieke Fleer, de nieuwe projectmanager van de inrichting van de Maliebaan. Wat gaat er wanneer gebeuren? Wat vindt de Wijkraad van de vier voorgestelde varianten. Daarna presenteert het Buurtteam Oost zich. Verder op de agenda: Wanneer huizen gesplitst worden is er een leefbaarheidstoets nodig, wanneer er een transformatie van b.v. een schoolgebouw naar appartementen is, is dat vreemd genoeg niet nodig. Wij bespreken of we een advies gaan uitbrengen waarin we B & W vragen dit ook bij dit soort transformaties te doen. Het woon- en leefklimaat wordt zo langzamerhand te veel belast in bijvoorbeeld Oudwijk en Buiten-Wittevrouwen. Wilt u de volledige agenda, het voorgestelde advies en de notulen van de vergadering van september lezen: klik hier