wijkbureau
Woensdag 13 januari komt de wijkraad weer bijeen op het wijkbureau. We beginnen om 20.00 uur met een presentatie van Nicoline Meijer van het Utrecht Science Park over de laatste ontwikkelingen rond werkgelegenheid, mobiliteit en wonen & recreatie in de Uithof. lees hier de volledige agenda en notulen