debat verkeer
Verkeer en vervoer, waar kan het beter?

Wijkraad Oost nodigt u uit voor het wijkdebat op woensdag 16 september ‘Verkeer en vervoer, waar kan het beter?’

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur (en bij voldoende animo ook 16.00 – 18.00 uur)
Locatie: Wijkbureau, F.C. Donderstraat 1

Wijkraad Oost organiseert in deze maanden vier wijkdebatten. In deze debatten, die in plaats komen van de wijkpeilingen, gaan bewoners van Oost, andere belanghebbenden en deskundigen, onder professionele leiding, met elkaar in gesprek over onderwerpen die de wijk aangaan. Met de aangedragen ideeën en wensen hoopt de Wijkraad een onderbouwd en gedragen advies aan het college van B&W te kunnen geven. De eerdere drie wijkdebatten gingen over de aantrekkelijkheid en zichtbaarheid van winkelstraten, wonen en zorg, en groen recreëren.

Doe mee met het wijkdebat!

De Wijkraad wil graag samen met u inventariseren waar verbetering voor voetgangers, fietsverkeer, auto’s en openbaar vervoer nodig is. De nadruk ligt op de inventarisatie van deze locaties.

Herinrichting van locaties
Voor Oost staan de komende jaren interessante projecten voor verkeer op de agenda. Zo gaat de kruising Ostadelaan/Jan van Scorelstraat op de schop.
Welke locaties vragen volgens u ook om herinrichting?

Fietsroutes
Voor fietsers zijn de blauwe fietsroute en de Herenroute van belang om de drukte op de Nachtegaalstraat/Reigerstraat/Prins Hendriklaan te verminderen.
Is dit afdoende?

Toegankelijkheid
Welke plekken vragen om verbetering van het openbaar vervoer?
Welke plekken vragen om verbetering voor voetgangers en minder validen?
Waar moet Oost beter bereikbaar en veiliger worden vanuit de toevoerwegen?

Schrijf u in!

U kunt zich hieronder – tot en met zondag 6 september – inschrijven voor het wijkdebat. Hier kunt u tevens aangeven wanneer u beschikbaar bent (in de middag, avond of beide). Bij voldoende interesse vindt er namelijk ook een middagdebat plaats. U krijgt minimaal één week voor het debat de definitieve uitnodiging.

Hier kunt u direct inschrijven