UCU
Wijkraad Oost organiseert 22 september het derde van de drie buurtdebatten. In dit debat gaan bewoners van Oost en andere belanghebbenden en deskundigen onder professionele leiding met elkaar in gesprek over onderwerpen die de buurt aangaan. Met de aangedragen ideeën en wensen hoopt de Wijkraad een onderbouwd en gedragen advies aan het college van B&W te kunnen geven. Dit debat is vooral voor bewoners van Schildersbuurt, de Uithof en Rijnsweerd.

Wijkraad Oost nodigt u van harte uit voor dit debat.

Heeft u belangstelling? Neem contact op via onze mail: Debatten-Utrecht-Oost@Regioplan.nl en meldt u aan onder vermelding van uw naam.

·
Plaats en tijd: 22 september 2016 van 19:30 – 21:30 in het University College aan de Prins Hendriklaan.

Lees ook het verslag van het eerste debat op deze site

·