wijkbureau

Maandagavond 8 juni nodigt het wijkbureau u van harte uit voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst ‘Trefpunt Oost-Noordoost’. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in De Botanische Tuinen in De Uithof. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met verschillende initiatieven en organisaties uit Oost en Noordoost op een prachtige locatie.
Evenals voorgaande jaren wordt een markt gehouden waar enkele bewoners en ondernemers bezoekers informeren over hun initiatieven. Ook staan er medewerkers van het wijkbureau, waar u terecht kunt met vragen over het nieuwe Initiatievenfonds en de wijkactieprogramma’s 2016 van Oost en Noordoost. Tijdens en na de markt is er tijd om te netwerken.

Het programma

19.15 uur Inloop en ontvangst.
19.30 uur Welkom door Jacolien Rutten (wijkregisseur Oost-Noordoost) en de
wijkwethouders van Oost en Noordoost (Jeroen Kreijkamp en Victor Everhardt).
19.45 uur Informatierkt + netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.
21.30 uur fsluiting.

De ingang van de Botanische Tuinen is tot 20.00 uur geopend.
Komt u ook? Geef dit dan voor 29 mei op per e-mail aan het wijkbureau (oost-noordoost@utrecht.nl).

Voorafgaand aan het Trefpunt op 8 juni organiseert het wijkbureau samen met Wijkraad Oost een bijeenkomst over het wijkactieprogramma (WAP) 2016. In het WAP staat welke activiteiten de gemeente komend jaar gaat oppakken in de wijk. Het WAP is gebaseerd op de wijkambities 2014-2018 , waarin de belangrijkste thema’s voor Oost tijdens deze periode staan benoemd.
Dit jaar is de wijkraad eerder en intensiever betrokken geweest bij het opstellen van het WAP 2016. Tijdens de bijeenkomst lichten wijkregisseur Jacolien Rutten en Bernard Pekelharing van de wijkraad Oost de werkwijze voor het WAP 2016 toe en kunt u reageren. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
De bijeenkomst duurt van 19.00 – 19.25 uur en vindt plaats in het Auditorium in de Botanische Tuinen.
Wilt u aan deze bijeenkomst deelnemen, mail dan naar oost@utrecht.nl o.v.v. uw naam en e-mailadres. We sturen u twee weken voorafgaand aan het Trefpunt het concept WAP 2016 toe