Wijkraad-Oost maakt zich zorgen over de rol van het wijkbureau bij het nieuw te vormen initiatievenfonds: een combinatie van het leefbaarheidsbudget en het flexibel welzijnsbudget en heeft dit B & W via een advies laten weten.

In het coalitieaccoord staat hierover: We voegen het leefbaarheidsbudget en het flexibel welzijnsbudget samen tot een initiatievenfonds, bedoeld voor permanente verbeteringen van de openbare ruimte of vernieuwende initiatieven gericht op zorg en welzijn in de buurt. Dit vanuit het principe van cofinanciering en/of eigen inzet van de initiatiefnemer.

Lees het volledige advies hier.