Per 1 juni verandert het leefbaarheidsbudget (Het leefbaarheidsbudget is een budget per wijk. De gemeente gebruikt dat budget om initiatieven van bewoners te ondersteunen om hun straat, buurt of wijk beter, leuker, leefbaarder en veiliger te maken. Het beschikbare budget geldt steeds voor één jaar en op is op. Elk jaar stelt de gemeenteraad vast hoe hoog het bedrag is) in het initiatievenfonds. Wijkraad Oost adviseert B&W over de opzet van dit initiatievenfonds Lees hier het advies