In de wijkpeiling van 2012: “Wat doe jij in Oost?” hebben we de sociale cohesie gepeild. Het blijkt dat er in Oost veel en deels latent aanbod is aan zorg. Er is veel bereidheid zich voor elkaar in te zetten. Wat ligt meer voor de hand voor B & W dan dit aanbod te koppelen aan de concrete vragen nu en in de komende jaren op het gebied van welzijn en zorg in onze wijk?
De wijkraad denkt graag mee en wil een faciliterende rol spelen. Lees het advies hier