wifi

De gemeente bereidt openbare WiFi in de binnenstad voor. Wij pleiten ervoor om dit gebied uit te breiden richting Oost, minimaal in een corridor richting Rietveld Schröder Huis. Dit sluit aan bij wensen van ondernemers, maar is ook vanwege toerisme en recreatie (Wilhelminapark) in onze ogen een zinvolle uitbreiding

Lees hier het uitgebreide advies