rotonde
De wijkraad vraagt het college andere manieren te zoeken om het onderhoud van rotondes te financieren zodat de bewoners en verenigingen ongewenste reclameborden op de rotondes in Utrecht Oost zo spoedig mogelijk verwijderd kunnen worden. Lees hier het advies