rubenslaan 91

December 2011 heeft de wijkraad B & W geadviseerd het pand aan de Rubenslaan 91, waar in het verleden o.a. de Kohnstamschool in gehuisvest was, een bestemming als seniorenhuisvesting te geven. Dit advies is toen niet overgenomen. Intussen zijn de omstandigheden nogal veranderd, de Wijkraad heeft dan ook een aanvullend advies gegeven aan B & W:

“Het in heroverweging nemen van de voorwaarden waaronder verkoop van Rubenslaan 91 gepland staat. Door een andere invulling van de randvoorwaarden zal de directe opbrengst in euro’s misschien lager zijn, maar wordt de realisatie van andere lastig in te vullen (zorg)doelstellingen mogelijk gemaakt.

Zouden deze doelstellingen in geld worden vertaald dan leidt dit tot een hogere (maatschappelijke) opbrengst dan de nu voorgestelde vrije verkoop.
Daarnaast biedt deze benadering een prachtige proeftuin om Zorg in de buurt te ontwikkelen d.m.v. “innovatieve” seniorenhuisvesting met een maatschappelijk deel van de ruimte en die te gebruiken als dagbesteding en voor andere faciliteiten. Door de ligging leent zich de locatie perfect voor onderzoek m.b.t. innovatieve zorg- /woonconcepten van senioren. De geringe afstand tot de universiteit, de betrekkelijk grote populatie ouderen, etc. staan daar borg voor. Dit past in de ambitie van Utrecht zich te manifesteren als voorloper rondom zorg, maar sluit ook aan op de landelijke opdracht om de gemeente meer het voortouw te laten nemen bij zorg en de ontwikkeling van de participatie-samenleving. Wij adviseren u om over het voorgaande het gesprek aan te gaan met UMC/universiteit en Utrechtse zorginstanties. Nieuwe ontwikkelingen kunnen zo mede worden gebouwd op praktijkervaring.”

Het volledige advies kunt u hier lezen.