Wijkraad Oost heeft kennis genomen van de omgevingsvergunningsaanvraag van St. Barbara om op haar terrein een crematiefaciliteit te gaan bouwen. De Wijkraad adviseert het college een omgevingsvergunning pas te verlenen als het monumentale karakter niet wordt geschaad, alternatieven onderzocht zijn, het cremeren elektrisch gebeurt en onomstotelijk vaststaat dat realisatie van het crematorium niet zal leiden tot stankoverlast voor de omwonenden. Voor het volledige advies klik hier.

Foto:’ hulshof-architecten.nl