maliebaan 2

Hoewel de gemeente in oktober 2013 heeft besloten ruwe data aan externe hergebruikers beschikbaar te stellen, is dat nog niet gebeurd. De Wijkraad adviseert om de gegevens omtrent beschikbaarheid van parkeerplaatsen, de gegevens uit metingen van de luchtkwaliteit op kritieke plaatsen in de stad, alsmede boom- en plantsoengegevens als open data vrij te geven. Het volledige advies kunt u hier lezen