gerard-Christa

Na vele jaren bestuursfuncties in Wijkraad Oost te hebben vervuld, waarvan de laatste drie als voorzitter, heeft Christa Tydeman besloten terug te treden. Voorafgaand aan het traditionele eindejaarsdiner heeft ze de speciaal daarvoor aangeschafte voorzittershamer overgedragen aan Maikel Looys, vanaf 1 jan de voorzitter. Christa kreeg bloemen en Gerard Cats sprak een dankwoord voor haar inzet voor de Wijkraad gedurende al die jaren. (zie foto) Christa blijft overigens lid van de wijkraad .
Het bestuur bestaat volgend jaar verder uit Gerard Cats (secretaris) en Caroline Brons (penningmeester)