Wethouder Anke Klein geeft een reactie op de bevindingen van Wijkraad Oost over de toekomst van de participatie binnen de gemeente. Mevrouw Klein reageert op de door ons op 15 mei bediscussieerde punten over de functie en het functioneren van wijkraden zoals meebeslissen, adviesrecht, participatie, samenstelling en samenwerking met het Wijkbureau.

Daarnaast doet wijkraadslid Joan Vermeulen verslag van haar gesprek met Johan Schutte (projectmanagementbureau gemeente Utrecht) over de stand van zaken van het nieuwe afvalinzamelen. Karin Sam-Sin-Vos en Marianne Mantel van de gemeente maken een tour d’horizont rond de actuele bouwontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de Archimedeslaan, de Burg. Reigerstraat, de KPN, Tolsteegsingel, het Pieter Baancentrum, en de school aan de Rubenslaan.

Tot woensdag 12 juni 20 uur!

Adres: Wijkbureau Oost

F.C. Donderstraat 1