In onze bijeenkomst van 9 april hebben we kort aandacht geschonken aan het conceptontwerpbestemmingsplan Wilhelminapark/Buiten Wittevrouwen. De gemeente heeft ons gevraagd daarop te reageren. Tegelijkertijd is ons gevraagd het niet als bijlage mee te sturen of te publiceren, omdat het plan nog niet is vrij gegeven. Wel willen wij een ieder er op wijzen dat nogal wat bestemmingen van panden niet in overeenstemming lijken zijn met de huidige bestemming of het huidige gebruik. Wij vragen de gemeente duidelijk en breed te communiceren over het tijdstip en de plek waar het ontwerpbestemmingsplan t.z.t. is in te zien zodat men de bestemming van zijn huis/bedrijf kan controleren. Wij zullen u ook zo goed mogelijk op de hoogte houden via onze website en twitteraccount.