Woensdag 11 november komt de Wijkraad weer bijeen. Op de agenda twee discussiestukken over de overgang van wijkraad naar wijkplatform. Maar ook komt Karen Karapetjan (jurist bij Vergunningen) een presentatie geven over het recent gewijzigde beleid rondom woningsplitsing en regelgeving. Voor de discussiestukken en de volledige agenda, maar ook voor het verslag van de vorige: vergaderstukken. De bijeenkomst is weer op het wijkbureau aan de FC Dondersstraat en begint om 20.00 uur. U bent welkom!