Geachte Raad en College,

Wij hebben veel waardering voor wat in onze wijk de afgelopen jaren is bereikt en wonen er dan ook met steeds meer plezier. Wel zijn op een aantal punten onvoldoende vorderingen gemaakt of is er nog noodzakelijke verbetering mogelijk en noodzakelijk. Daarom wil Wijkraad Oost de nieuw te kiezen gemeenteraad en het nieuw te vormen college van B & W de volgende 10 punten onder de aandacht brengen.

De punten zijn op thema gerangschikt.

 Welzijn & wonen

1. Geef Oost weer een bieb

Elke wijk in Utrecht heeft een dependance van de bibliotheek, behalve Oost. We hechten aan een eigen dependance in Oost, niet alleen vanwege de kennisoverdracht die ermee wordt bereikt, maar vooral voor het positieve effect op de sociale cohesie in Oost. Als de centrale vestiging op de Stadhuisbrug eventueel zou verhuizen naar een locatie verder van Oost wordt de behoefte aan een eigen dependance des te nijpender.

 2. Start zo snel mogelijk een Pilot nabuurschap

Inventariseer de concrete vragen op het gebied van welzijn en zorg en de behoeften van onze wijkbewoners. Koppel vraag en aanbod aan elkaar en maak gebruik van het geconstateerde potentieel aan vrijwilligers (zie onze wijkpeiling van 2012).

3. Zorg voor afstemming aanbod en vraag seniorenwoningen

Veel senioren blijken te willen blijven wonen in Oost, maar er is onvoldoende aanbod van geschikte woningen. Het aanbod dat er is, voldoet blijkbaar niet aan de wensen van deze bewoners.

Groen & Recreatie

4. Maak van de Oosterspoorbaan een groen lint

Een groen lint met wandel/fietspad en eventueel bevoorradingsmogelijkheden voor winkelstraten waardoor zwaar vrachtverkeer kan worden geweerd, zowel in de winkelstraten als langs de singels. Faciliteer initiatieven in deze richting waar mogelijk.

5. Behoud en versterk het groene karakter van onze wijk

Onze bewoners waarderen het bestaande groen in de wijk. Ontzie het groen bij evenementen. Zorg voor meer bomen in stenige straten.

Kennis & Ondernemen

6. Start en faciliteer een ZZP netwerk

Oost heeft een groot aantal, vaak hoogopgeleide, kenniswerkers – waaronder veel ZZP-ers – die baat hebben bij goede bereikbaarheid, vergadermogelijkheden, snelle glasvezelverbindingen en zo nodig een soepele regelgeving. Maak data die openbaar zijn ook echt toegankelijk.

7.Houd de winkelstraten aantrekkelijk

Verbeter mogelijkheden tot het stallen van fietsen in de winkelstraten, met name Nachtegaalstraat / Burgemeester Reigerstraat. Controleer extra op weesfietsen in deze gebieden. Houd deze straten zorgvuldig schoon.

 Verkeer & Veiligheid

 8. Bevorder de fietsveiligheid

Doe dit met voorrang voor straten zoals de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. Probeer de tijden en de omvang van de bevoorrading zo aan te passen, dat de situatie veiliger wordt. Promoot alternatieve fietsroutes.

9. Geef het verbeteren van de luchtkwaliteit een hogere prioriteit

Doe dit met name in het gebied Venuslaan-Albatrosstraat o.a. door toeritdosering de stad in. Promoot de nieuwe P & R in de Uithof nadrukkelijker.

10. Maak kruispunten (fiets)veiliger

Maak met name de kruispunten Herculesplein, Apolloflat en de kruising Tamboersdijk-Koningsweg (fiets)veiliger.

Met waardering voor uw inzet,

Wijkraad-Oost   Utrecht, 8 januari 2014