debat
Wijkraad Oost organiseert de komende maanden drie buurtdebatten. In deze debatten gaan bewoners van Oost en andere belanghebbenden en deskundigen onder professionele leiding met elkaar in gesprek over onderwerpen die de buurt aangaan. Met de aangedragen ideeën en wensen hoopt de Wijkraad een onderbouwd en gedragen advies aan het college van B&W te kunnen geven.

Wijkraad Oost nodigt u van harte uit voor één van deze debatten.

Heeft u belangstelling? Neem contact op via onze mail: Debatten-Utrecht-Oost@Regioplan.nl en meldt u aan onder vermelding van uw naam en de datum van het debat.

De drie debatten zijn op

· Buurtdebat 1: 7 juni 2016 van 19:30 – 21:30 (locatie: Podium Oost)

· Buurtdebat 2: 12 september 2016 van 19:30 – 21:30 (locatie: Sterrenzicht)

· Buurtdebat 3: 22 september 2016 van 19:30 – 21:30 (locatie: University College Utrecht)