Wijkraad Oost vergadert bij uitzondering op 15 mei as. in besloten kring. Leden bespreken de toekomst van participatie en Wijkraad n.a.v. voorgenomen herziening wijkraden door gemeente.

De notulen van de vergadering van 17 april jl. zijn te raadplegen via deze link.