In een uitgebreide brief gaat mevr. Hetty Linden, directeur van de GG & GD Utrecht in op de zaken die Wijkraad-Oost in een brief van oktober vorig jaar had aangedragen. Dit na een uitnodiging van diezelfde GG & GD. Lees hier wat de GG & GD ermee wil gaan doen ten behoeve van de Nota Volksgezondheid, die op verschijnen staat.