Groen

U bent hier: ://Groen

december 2017

Wijkraad adviseert over plannen voor crematorium Kovelswade.

2018-08-16T13:58:43+00:00 22 december 2017|

De Wijkraad adviseert om, onafhankelijk van de uitkomst van de haalbaarheidsstudie, goede nota te nemen van de valide bezwaren van het buurtcomité en te besluiten dat een crematorium met lijkverbranding op deze historische locatie, minder dan twee kilometer van de Domtoren, in een woonomgeving niet past.

Buurtenparade 30 november, een verslag

2018-08-16T16:19:33+00:00 14 december 2017|

Tijdens de Buurtenparade gingen gemeente en wijkraad Oost in gesprek met mensen in de wijk Oost. We wilden weten wat bewoners, ondernemers en werkenden van de wijk Oost vinden. De gesprekken willen we gebruiken voor het maken van de ‘wijkopgave Oost’ (voorheen wijkambities Oost) Welke acties kwamen uit de gesprekken? Er waren veel mensen aanwezig, ongeveer 60. De gesprekken gingen vooral over fysieke zaken in de woonomgeving, zoals, verkeersdrukte/verkeersveiligheid, auto- en fietsparkeerproblemen en onderhoud openbare ruimte.

september 2017

Inrichting Maliebaan: geef uw mening!

2018-08-15T23:34:01+00:00 18 september 2017|

De gemeente denkt na over de aanpak van de Maliebaan en de kruising Maliebaan - Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. We willen onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. Wij leggen drie plannen voor om de Maliebaan te verbeteren. Eind 2017 beslist de gemeenteraad welk plan we verder gaan uitwerken. De drie plannen zijn het resultaat van een uitgebreid participatie traject.

mei 2016

11 mei: twee presentaties

2018-08-15T12:30:21+00:00 4 mei 2016|

Woensdag 11 mei begint de bijeenkomst van de Wijkraad met twee presentaties. Annnejet van Gelderen informeert ons over de stand van zaken rond de Oosterspoorbaan, waarna er ruimte is voor gedachtenwisseling. Daarna is de actiegroep Maliebaan-park aan de beurt.

februari 2016

Advies reclameborden op de rotondes

2018-08-16T16:21:03+00:00 25 februari 2016|

De wijkraad vraagt het college andere manieren te zoeken om het onderhoud van rotondes te financieren zodat de bewoners en verenigingen ongewenste reclameborden op de rotondes in Utrecht Oost zo spoedig mogelijk verwijderd kunnen worden

november 2015

Woensdag 9 december. Bomenbeleid in Oost: een presentatie

2018-08-15T12:29:51+00:00 30 november 2015|

In Utrecht staan ruim 147.000 gemeentelijke bomen langs de singels, op stoepen en in parken, en circa 13.000 bomen op de landgoederen (stand per april 2015). In Utrecht kennen we ongeveer 500 verschillende soorten en variëteiten.

Groen moet je doen: De Abstederhof

2018-08-15T12:29:32+00:00 10 november 2015|

De vergroening van de Abstederhof is een geslaagd resultaat van het Wijkgroenplan uit 2012. Niet alle plannen konden worden uitgevoerd, verzoeken om (meer) bomen te planten konden vaak niet worden gehonoreerd omdat ondergrondse leidingen en kabels dit niet toestonden.

mei 2015