singel
19-05-2016 | De gemeente gaat de Tolsteegsingel en Maliesingel anders inrichten. U vindt de plannen op utrecht.nl/malietolsteeg. Er is een informatieavond op 30 mei a.s. gepland. De gemeente en aannemer Van Wijk Nieuwegein zijn aanwezig om de uitvoeringsplannen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Ook is er informatie beschikbaar over maatregelen om hinder te voorkomen of te beperken. Het gaat daarbij om de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid voor de omgeving en gebruikers tijdens de werkzaamheden aan de Maliesingel en Tolsteegsingel.

• Datum: 30 mei 2016
• Tijd: 19.30 – 20.30 uur
• Waar: Wijkbureau Oost, F.C. Dondersstraat 1