Een advies over het ” ontwikkelingskader” voor de Uithof en Rijnsweerd, de (fiets) onderdoorgangen, verkeersmaatregelen, de Waterlinieweg als ” strandboulevard”, en het verder verstenen van het gebied. Evenwichtige keuzen over economie en groen zijn van belang. Zie hier het advies: Advies Ontwikkelingsrichting De Uithof- Rijnsweerd - 12 jan 2014