Tijdens de Buurtenparade gingen gemeente en wijkraad Oost in gesprek met mensen in de wijk Oost. We wilden weten wat bewoners, ondernemers en werkenden van de wijk Oost vinden. De gesprekken willen we gebruiken voor het maken van de ‘wijkopgave Oost’ (voorheen wijkambities Oost)

Welke acties kwamen uit de gesprekken?
Er waren veel mensen aanwezig, ongeveer 60. De gesprekken gingen vooral over fysieke zaken in de woonomgeving, zoals, verkeersdrukte/verkeersveiligheid, auto- en fietsparkeerproblemen en onderhoud openbare ruimte.

Wij hebben tijdens deze gesprekken samen de aanwezigen gesproken over zaken waar we mee aan de slag moeten in Oost. Belangrijke speerpunten voor in de wijkopgave Oost zijn onder andere een verkeersveilige wijk, toegankelijke openbare ruimte, voldoende fietsparkeerplekken en aanpak van fietsendiefstal.
Aan sommige buurttafels zijn de sociale kwesties besproken, zoals laaggeletterdheid en eenzaamheid. Dit zijn zaken die wij stedelijk oppakken.

Hoe gingen de gesprekken?

De aanwezigen vertelden enthousiast hoe zij dachten over hun buurt. Hieruit bleek dat de indrukken die wij van de buurten hadden, vaak overeenkwamen met de woonervaring van de aanwezigen. Dit was voor ons en Wijkraad Oost een belangrijke laatste stap voor het maken van de wijkopgave Oost.

Meer verbinding tussen ons en de buurten

Naast de acties voor in de wijkopgave Oost leverden de gesprekken ook nog een ander winstpunt op: verbinding tussen gemeente en buurtbewoners en tussen buurtbewoners onderling. In de buurt Rijnsweerd gaan ze beginnen met een bewonersvereniging.

Hoe nu verder?

Samen met de wijkraad maken we in december 2017 een concept ‘wijkopgave Oost’ voor de komende jaren. Met en voor bewoners, want Samen maken we Oost!

Waarom deze gesprekken?

Tijdens deze gesprekken wilden we testen of de aanwezigen het beeld dat wij van de buurten hebben ook herkennen. Hiervoor hebben we een ‘praatplaat’ gemaakt, met sterke en zwakke punten. Bij het maken van deze praatplaat hebben we gebruikgemaakt van reacties die mensen eerder hebben doorgegeven. Bijvoorbeeld tijdens een inspraakavond.