minstroomAdvies gehonoreerd.

B & W heeft het Minstroomgebied als gemeentelijk beschermd stadsgezicht aangewezen. In maart heeft de wijkraad dat in een advies aan de B & W gevraagd.