rhijnauwen 1-001

In mei heeft de wijkraad een advies uitgebracht over de overlast op drukke dagen van naar parkeerruimte zoekende auto’s op de Rhijnauwenselaan. We hebben nu een reactie gekregen op dit advies, daarin worden onze observaties onderschreven. Freek Deuus, die nauw betrokken is bij het geheel, zal  op onze vergadering van 10 december een toelichting geven en mogelijkheden bespreken. Lees hier het oorspronkelijke advies en hier de reactie.