De Wijkraad adviseert om, onafhankelijk van de uitkomst van de haalbaarheidsstudie, goede nota te nemen van de valide bezwaren van het buurtcomité en te besluiten dat een crematorium met lijkverbranding op deze historische locatie, minder dan twee kilometer van de Domtoren, in een woonomgeving niet past. Daarnaast zou dit rijksmonument inclusief de groene omgeving door de bouw onherstelbaar worden aangetast. Het advies kunt u hier lezen.