Ondanks alle onrust rondom de wijkraden en participatie draait de Wijkraad Oost lekker door. In 2018 zijn er 4 nieuwe leden bijgekomen (waaronder 2 studenten) zodat er nu 23 leden zijn.  Naast de vaste leden is er een steeds beter gevulde publieke tribune.

Bovendien zijn ook in 2018 weer veel ambtenaren uitgenodigd in de wijkraad om toelichting te geven op zaken die Oost aangaan. In 2018 zijn naast het volgen en participeren in meer door de gemeente opgestarte projecten (o.a. inrichting Burgemeester Reigerstraat/Nachtegaalstraat, Singel, Maliebaan en Malieblad) eigen initiatieven vanuit de wijkraad gestart: overleg met alle groengroepen in Oost, het opstarten van overleg tussen partijen rondom de panden naast AH in de Burgemeester Reigerstraat, mediation tussen Podium Oost en de omwonenden, opstart participatie rondom Tolsteegsingel 2A en de klankbordgroep voor het geplande crematorium op Sint Barbara.  Lees het Jaarverslag 2018 van de Wijkraad Oost.