Deze zomer voert Royal Haskoning DHV in opdracht van de gemeente Utrecht een onderzoek uit naar de beleving van het wonen en leven in Utrecht. Hiervoor zijn wij op zoek naar inwoners van de stad Utrecht van 18 jaar of ouder, die bereid zijn een korte online enquête in te vullen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en is volledig anoniem.
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om op basis van de verzamelde informatie, de kwaliteit van leven in Utrecht verder te verbeteren.
Deelnemen kan door te klikken op deze link