De gemeente denkt na over de aanpak van de Maliebaan en de kruising Maliebaan – Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. We willen onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. Wij leggen drie plannen voor om de Maliebaan te verbeteren. Eind 2017 beslist de gemeenteraad welk plan we verder gaan uitwerken. De drie plannen zijn het resultaat van een uitgebreid participatie traject. Eén van de voorstellen, de Maliebaan Promenade, is een initiatief van bewoners uit de buurt. (Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad gevraagd om vier plannen. In overleg tussen gemeente en initiatiefgroep zijn twee plannen: Maliebaan Promenade en Maliebaan Promenade-Light samengevoegd tot één gezamenlijk plan). We willen de gemeenteraad ook informeren over wat er in de stad leeft over deze plannen voor de Maliebaan. Daarom zijn we benieuwd naar uw reactie: welk plan spreekt u het meeste aan en welke bijdrage heeft u aan de discussie hierover?

https://argu.co/q/675