De wijkraad maakt zich zorgen over de manier en de schaal waarop particulieren en projecten voor publiek-private samenwerking in de openbare ruimte digitale persoonsgegevens verzamelen. Wij vragen B&W o.a. om meer duidelijkheid te geven over de camerabewaking (zie een bijgevoegde lijst met alle ons bekende camera’s) en een stadsgesprek te starten. Voor het volledige advies en de informatie waarop het is gebaseerd klik hier.
De overwegingen die tot dit advies hebben geleid kunt u hier lezen. Ook andere groeperingen maken zich zorgen over het ongeremde verzamelen van persoonsgegevens in de openbare ruimte.
Zo Amnesty International, dat op 14 november alweer de achtste editie van de Mensenrechten Meetup hield, deze keer in De LiK aan het Wolvenplein. [ link: https://www.amnesty.nl/mensenrechten-in-nederland/mensenrechten-meetup-14-11-utrecht ]
Spreker was hier onder anderen Saskia Naafs, die sprak over ‘Smart Cities: de stad als datamijn, de burger als proefkonijn’.
Eén beeld in de presentatie van Naafs liet het advies van de wijkraad zien, als voorbeeld van ‘slimme burgers’ die niet willen dat gegevens over hun persoon handelswaar worden.
Goed nieuws, dat ons advies ook buiten de gemeente Utrecht bekend is!”