DSC01331B & W hebben gereageerd op ons advies om de Internationale school te huisvesten in Oost. Zij zijn het met ons eens dat Oost een aantrekkelijke l0catie is en wijzen op een aantal voorwaarden waar nog aan moet worden voldaan. Lees hier de reactie.