opendata
De gemeente Utrecht doet actief mee aan het bredere open databeleid van de Nederlandse overheid. ( zie: www.opendata.utrecht.nl) In aanvulling daarop bepleit de Wijkraad o.a. een aantal maatregelen om de open data gestructureerder en daardoor toegankelijker aan te bieden. Maar ook om als bindend element op te treden. Voor het volledige advies: klik hier. In de bijlage bij het advies: ‘Open data in Utrecht tot dusver’ leest u wat het belang van onze wijk is.