Een delegatie van de gemeenteraad brengt donderdagavond 9 januari een bezoek aan de wijk Oost. Raadsleden gaan in Podium Oost met ondernemers in gesprek over het ondernemen in Oost en de ervaringen met het Ondernemersfonds.

De gemeenteraad heeft twee jaar geleden op verzoek van een groot deel van het bedrijfsleven besloten tot de vorming van een Ondernemersfonds uit de opbrengsten van de onroerend zaak belasting (niet woningen). Deelnemende ondernemers kunnen samen plannen die zij belangrijk vinden in hun gebied uit dit fonds financieren.

Raadsleden zijn geïnteresseerd hoe de ervaringen met de besteding van het fonds zijn en hoe ondernemers dit fonds na anderhalf jaar beoordelen. Uiteraard is de raad ook breder geïnteresseerd in de visie van ondernemers op ondernemen in Oost in crisistijd. Ondernemers krijgen deze avond de gelegenheid om de aandacht van de gemeenteraad te vragen voor zaken die zij belangrijk vinden.

Programma
20.00 – 20.10 uur  Opening door raadslid Vincent Oldenborg
20.10 – 20.50 uur  Toelichting op het Ondernemersfonds door fondsmanager Kjeld
Vosjan, bijdragen van ondernemersverenigingen en discussie
met raadsleden
20.50 – 21.00 uur  Overige bijdragen van aanwezigen
21.00 – 21.30 uur  Afsluiting en gelegenheid om in gesprek te gaan met raadsleden