Op de raadsinformatie-avond van 20 september heeft Wijkraad-Oost de gemeenteraad nog een keer herinnerd aan de toezegging, dat er een vestiging van de openbare bibliotheek in Oost moet komen. De bibliotheek moet bezuinigen, en dus circuleren er diverse scenario’s. Allemaal gaan die uit van de maximale afstand die er moet zijn tot de dichtstbijzijnde vestiging, en voor Oost wordt die ruimschoots overschreden.

Ook daarin schuilt dus geen reden om terug te komen op het voornemen om ook Oost te voorzien van een bibliotheek-vestiging.

Wijkraad-Oost wil dit onderwerp op de agenda blijven plaatsen, totdat ofwel de gemeente haar belofte gestand doet ofwel er eindelijk een goede reden op tafel ligt waarom voor de bewoners van Oost blijkbaar andere criteria gelden dan voor de andere stadsbewoners. Namens B & W antwoordt wijkwethouder Jeroen Kreijkamp op dit standpunt van de wijkraad.