Succes voor Wijkraad Oost! De gemeente bereidt een herziening van de bestemmingsplannen voor Binnenstad, Wilheminapark en Buiten Wittevrouwen voor. Met deze herziening kunnen minimale eisen aan de woningomvang en geluidsisolatie gesteld worden bij de transformaties van gebouwen die op grond van de planologische regels zijn toegestaan. Een initiatiefnemer die voldoet aan die eisen, hoeft geen vergunning aan te vragen voor de transformatie.

Daarnaast bereidt de gemeente een herziening van de bestemmingsregeling voor om in dezelfde gebieden een vergunningstelsel in te voeren voor transformatie naar onzelfstandige woonruimte, zodat ook de leefbaarheidstoets moet worden uitgevoerd.

Met deze maatregelen is transformatie nog steeds mogelijk, maar kan het behoud van de leefbaarheid beter bewaakt worden.

De Wijkraad Oost sprak zorg uit over leefomgeving in dichtbevolkte buurten in Oost en drong hierop aan bij de gemeente. Lees hier de brief aan de gemeente.