Naar aanleiding van een bijeenkomst voor alle wijkbewoners, georganiseerd door Stichting Vooruit met hun alliantiepartners, bleek dat er vele netwerken in de wijk Oost aanwezig zijn.

Sommige groot, andere klein. Tevens was de conclusie dat men vaak niet op de hoogte is van elkaars bestaan.

Tijdens deze bijeenkomst bleek duidelijk dat er behoefte was om elkaar te leren kennen en nieuwe verbindingen tot stand te brengen.

Dit is voor zowel het Wijkbureau, Wijkraad en Stichting Vooruit de reden de handen ineen te slaan en een start te maken deze verbindingen in de wijk Oost te versterken.

Elkaar kennen = samen werken.

Wij willen u daarom graag uitnodigen voor de conferentie die gehouden zal worden op woensdag 25 juni bij Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148.

Het programma ziet er als volgt uit:

18.00 uur        Inloop met broodjes en soep

19.00 uur        Inleiding door de voorzitter van de WIjkraad, Christa Tydeman

19.15 uur        Inleiding door de bestuurder van Stichting Vooruit, Liesbeth van   Eijndhoven

19.25 uur        Inleiding door de wijkmanager van Wijkbureau Oost-Noordoost, Jacolien                        Rutten

19.35 uur        Presentatie over Zorg in je buurt door Lotte Enting, lid wijkraad

19.50 uur        Netwerken

20.30 uur        Afsluiting Christa Tydeman

U kunt zich tot uiterlijk 20 juni voor deze conferentie opgeven bij: oost@utrecht.nl

 

Er zijn enige tafels beschikbaar waar info van Uw organisatie gepresenteerd kan worden ( graag bij Uw opgave aangeven of U daar gebruik van wilt maken)

Wij hopen u op deze avond te kunnen ontmoeten.

Jacolien Rutten          Wijkbureau Oost-Noordoost

Johan Pols                 Stichting Vooruit

Christa Tydeman       Wijkraad Oost