De wijkraad houdt zich actief bezig met de bepalingen die in een bestemmingsplan komen te staan. Met de vergunningen die op grond van een bestemmingsplan al dan niet verleend worden heeft de wijkraad echter geen bemoeienis. De wijkraad is immers geen directe belanghebbende. Aan vergunningen zit echter soms ook een handhavingsaspect: heb je als gemeente dit bestemmingsplan nu vastgesteld om eraan vast te houden of niet. Daarom kan het gebeuren dat Wijkraad-Oost soms een brief schrijft aan B & W waarin heel even – zonder dat dit meteen een advies is – geraakt wordt aan wat er ook al weer in zo’n bestemmingsplan staat. Lees hier de brief die de wijkraad in dit verband over het bestemmingsplan Oudwijk e.o. geschreven heeft.