In ons jaarverslag een overzicht van de belangrijkste activiteiten het afgelopen jaar. Ook een opsomming van de gegeven adviezen en de wijk- en buurtdebatten die wij organiseerden.