Auto importeur Hessing wil op een terrein op het grondgebied van De Bilt tussen de Biltse Grift en de Utrechtseweg waar het bedrijf lange tijd was gevestigd een project met luxe woningen ontwikkelen op nog geen kilometer afstand van Park Bloeyendael, een natuurpark aan de oostkant van Utrecht. Dat hoeft op zich geen bezwaar te zijn, maar het bedrijf heeft gekozen voor exact dezelfde naam als het natuurpark dat al jaren bestaat ondanks veel bedreigingen van oprukkende bedrijven die de plek zien als gunstige vestigingslocatie.

Het is nog steeds een groen wandelgebied dat op ecologisch verantwoorde manier wordt onderhouden door vrijwilligers van Stichting Bloeyendael in samenwerking met de gemeente Utrecht. Dat de naam Bloeyendael ‘gekaapt’ is door Hessing zit de stichting niet lekker en zij vecht die naamgeving dan ook aan. In het bulletin dat de stichting uitgeeft wordt de zaak op de voet gevolgd. De stichting gebruikt daarbij voor het project de werknaam Hessingstaete, geheel overeenkomstig de wijze die projectontwikkelaars hanteren. In het laatste nummer kunnen we daarover het volgende commentaar lezen, een bijdrage van de voorzitter van Stichting Bloeyendael, Ton Rennen:

„In het vorige bulletin meldden wij u dat er bij de gemeente De Bilt bezwaren tegen het project waren ingebracht. Deze bezwaren zijn inmiddels afgewezen, maar er lopen beroepsprocedures. Het project kan van start, maar dit keer heeft Hessing zelf voor vertraging gezorgd door onenigheid met de oorspronkelijke aannemer. Er is inmiddels een nieuwe aannemer en die gaat naar verluid in april van start met de sloop van de gebouwen en het verwijderen van enkele hectares (!) asfalt. De gemeente De Bilt heeft nog altijd niet gereageerd op onze brief van mei 2010, waarin wij met klem vragen om de naam Bloeyendael niet toe te staan voor officiële namen van straten en wijk.

In dat zelfde bulletin berichtten wij u al over een vergissing die de politie had begaan bij een melding vanuit het Hessing-terrein waarbij men dacht dat het zich in Park Bloeyendael afspeelde. Inmiddels hebben ook ambulancediensten en brandweer bij De Bilt aangegeven dat zij moeilijkheden voorzien bij Hessings misleidende naamkeuze. De eigenaar heeft zich inmiddels publiekelijk beklaagd over de kritiek die hij over zich heen heeft gekregen met zijn project, zoals over de naamkeuze. Dit verbaast hem ten hoogste, want er zou ooit op het terrein een vingerhoedenfabriek met die naam hebben gestaan. Hij vergeet daarbij gemakshalve dat er al in 1660, ruim voor de vingerhoedenfabriek denken wij zo, een buitenhuis ‘Bloeyendael’ in ons park heeft gestaan. Bovendien, Park Bloeyendael bestaat al sinds 1976. Niet zielig doen, meneer Hessing, wie kaatst moet de bal verwachten!”

Het natuurpark ligt in Utrecht Oost en de wijkraad is benieuwd hoe de zaak zich ontwikkelt gezien het belang dat het park heeft voor Oost en de hele stad.

Dat verwarring op de loer ligt blijkt wanneer men op internet gaat zoeken. De webpagina van de stichting is: www.bloeyendael.nl (zie ook het persbericht op deze site) en die van de firma Hessing: www.parkbloeyendael.nl .