Vanuit verschillende wijken in de stad kaarten wijkraden het probleem van de woningsplitsing aan. Het gaat dan niet alleen om splitsing, d.w.z. het maken van meer woningen uit één woning, maar ook om omzetting, een woning die wordt opgedeeld in zelfstandig verhuurbare kamers. Omzetting is aan een vergunning gebonden, maar woningsplitsing is toegestaan wanneer elke nieuwe wooneenheid aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Er is dan eigenlijk alleen een Omgevingsvergunning vereist, zodat er niet werkelijk veel instrumenten zijn waarmee wildgroei van woningsplitsingen kan worden voorkomen.

Op meer plaatsen in Oost zijn er nu al de nodige irritaties. Zoals in de Adriaen van Ostadelaan, de Oudwijkerdwarsstraat en in de Mauritsstraat. In die laatste straat is een complete buurtactie ontstaan, met handtekeningen en bezwaarschriften van belanghebbenden. Want gesplitste woningen leiden nogal eens tot geluidsoverlast voor de buren, tot meer huisnummers, en daarmee tot meer auto’s die met de bewoners meekomen. Terwijl het aantal parkeerplaatsen niet toeneemt. Wijkraad-West heeft hierover een advies uitgebracht. De gemeente heeft bij monde van wethouder Harrie Bosch laten weten, dat zij verwacht om vóór april beleid te hebben geformuleerd, dat het probleem van de woningsplitsing wat meer doelgericht zou kunnen aanpakken.