scooter
De wijkraad heeft in 2015 een aantal wijkdebatten georganiseerd. Bij het inventariseren van de verkeersproblematiek in Oost bleek met name in de 30 km gebieden (het gevoel van) onveiligheid en de overlast veroorzaakt door scooterberijders die thuismaaltijden bezorgen hoog te zijn. In de 30 km gebieden handhaaft de politie niet meer. Wij stellen voor de gemeentelijke toezichthouders daarin een rol te geven in combinatie met het benaderen van de werkgevers van deze koeriers. Het advies kunt u hier lezen. Voor andere acties van de Wijkraad naar aanleiding van de wijkdebatten verwijzen we u naar het binnenkort te verschijnen jaarverslag 2015.