Nieuws

U bent hier: :Home/Nieuws

Al het nieuws van Wijkraad Oost.

mei 2019

Leefbaarheidstoets wordt opgenomen in bestemmingsplannen!

2019-10-03T13:11:03+01:0011 mei 2019|

Succes voor Wijkraad Oost! De gemeente bereidt een herziening van de bestemmingsplannen voor Binnenstad, Wilheminapark en Buiten Wittevrouwen voor. Met deze herziening kunnen minimale eisen aan de woningomvang en geluidsisolatie gesteld worden bij de transformaties van gebouwen die op grond van de planologische regels zijn toegestaan. Een initiatiefnemer die voldoet aan die eisen, hoeft geen vergunning aan te vragen voor de transformatie. Daarnaast bereidt de gemeente een herziening van de bestemmingsregeling voor om in dezelfde gebieden een vergunningstelsel in te voeren voor transformatie naar onzelfstandige woonruimte, zodat ook de leefbaarheidstoets moet worden uitgevoerd. Met deze maatregelen is transformatie nog steeds mogelijk, maar kan het behoud van de leefbaarheid beter bewaakt worden.

maart 2019

woensdag 13 maart: wijkraad

2019-04-12T14:01:51+01:007 maart 2019|

Woensdag 13 maart komt de wijkraad weer bijeen. Op de agenda een presentatie over de Kromhout Kazerne door de Kazerne Adjudant Gert Jan Rozeboom. Hij zal een historisch perspectief geven, inzicht in wat er zoal op het kazerne terrein gebeurt en hoe de vooruitzichten voor de toekomst zijn. Maar ook dagelijkse zaken als de parkeerproblematiek en contact met de buurt zullen belicht worden. Verder

Hoe gaat Tilburg om met de openbare data?

2019-03-04T17:48:43+01:004 maart 2019|

De gemeente Tilburg gaat niet langer persoonsgegevens tracken in de openbare ruimte en ze doorverkopen – wat gaat de gemeente Utrecht doen? Alweer een half jaar geleden diende Wijkraad-Oost bij het college van B & W van Utrecht een advies in, dat onder meer ging over de manier waarop Smart City projecten omgaan met persoonsgegevens die in de openbare ruimte zijn verzameld, zonder dat daarvoor toestemming is gevraagd aan de betreffende personen zelf. De wijkraad adviseerde om iets te doen aan de vaak onduidelijke status van veel Smart City projecten,

februari 2019

januari 2019

december 2018

woensdag 12 dec: bijeenkomst wijkraad Oost

2018-12-09T11:19:43+01:009 december 2018|

Het Utrecht Science park (voorheen Uithof) heeft grootst plannen voor haar ontwikkeling. Deze zijn vastgelegd in het ambitiedocument dat de basis vormt voor de nieuwe omgevingsvisie. Marijke Weustink is manager gebiedsontwikkeling bij de Universiteit Utrecht en neemt de wijkraad en de overige aanwezigen mee in de totstandkoming van het ambitiedocument. Daarna de presentatie van de uitkomsten van de wijkpeiling door onderzoeksbureau Labyrinth naar de kwaliteit van het ondernemersklimaat